Fim­par är ba­ra rö­ka­res fel

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tyck Om! - Fö­re det­ta rö­ka­re – all­tid med egen ask­kopp!

Det är in­te Ren­håll­ning­ens el­ler po­li­ti­ker­nas fel att trot­to­a­rer­na är ful­la av fim­par! Det hand­lar om den mo­der­na at­ti­ty­den att nå­gon an­nan ska stä­da upp ef­ter dej! Den är in­te lätt att änd­ra på, men un­der ti­den fö­reslås föl­jan­de enk­la tips för rö­ka­re.

En en­kel glas­burk, en spe­ci­al­de­sig­nad por­ta­bel ask­kopp kom­bi­ne­rad med tän­da­re, (finns på nä­tet) el­ler en mind­re va­ri­ant (se bild!) kan man lätt ta med sej och töm­ma i en pap­pers­korg vid till­fäl­le.

HUR SVÅRT KAN DET VA­RA ?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.