Mixa lå­tar på höst­lo­vet

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - HAMMARBY/SKARPNÄCK -

Lär dig spe­la mu­sik som en diskjoc­key. 29-31 ok­to­ber ord­nas DJ-kurs för ny­bör­ja­re i Skarpnäck, det he­la av­slu­tas med en show 3 no­vem­ber.

I kur­sen in­går att lä­ra sig mixa lå­tar som en proff­sDJ, lä­ra sig oli­ka mu­sik­pro­gram och tek­nik. Det krävs inga för­kun­ska­per. Du som är 9-12 år kom­mer kl 10-12 och äld­re i ål­dern 13-17 år har sin tid kl 13-15.

Ge­men­sam DJ-show i fo­a­jén kl 13-16 lör­da­gen den 3:e no­vem­ber. Plats: Mu­sik­stu­di­on i Skarpnäcks kul­tur­hus. Bo­ka plats: dha­ra­na.fa­vil­la@stock­holm.se se­nast 25/10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.