Även­ty­rar­na som döpt ga­tor­na i Ham­mar­by­höj­den

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - SÖDERORT -

Finn Malm­gren, född 9 ja­nu­a­ri 1895 i Gö­te­borg, död i mit­ten av ju­ni 1928 i po­la­ri­sen norr om Spets­ber­gen,

var me­te­o­ro­log och po­lar­fors­ka­re. Dog un­der en ex­pe­di­tion med luft­skep­pet Ita­lia.

Olaus Mag­nus, född i ok­to­ber 1490 i Skän­ninge var bland an­nat präst och et­no­log. Ri­ta­de ” Car­ta Ma­ri­na”,

den ti­di­gas­te nå­gorlun­da kor­rek­ta kar­tan över Nor­den och Bal­ti­kum.

An­ders Sparr­man, född 27

feb­ru­a­ri 1748, var en na­tur­fors­ka­re och en av Carl von Lin­nés lär­ling­ar. Han res­te bland an­nat till Ki­na och

skrev se­dan om de djur och väx­ter han fun­nit i Iter in Chi­nam – Re­sa till Ki­na, som ut­gavs 1768.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.