Kaf­fe, tan­gent­bords­knat­ter och fo­ku­se­ra­de blic­kar. Det kun­de va­ra vil­ket kon­tor som helst. Om det in­te vo­re för kor­gen med lek­sa­ker.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - HAMMARBY/SKARPNÄCK -

Norr­kö­pings Tid­ning­ar skri­ver om nya tren­den ”hof­fice” – att fri­lan­san­de främ­ling­ar job­bar ihop hem­ma hos nå­gon för att få den so­ci­a­la bi­ten av en ar­bets­dag. De häl­sar på hem­ma hos Christo­fer Gra­din Fran­zén i Bagar­mos­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.