Fle­ra po­li­sin­gri­pan­den vid årets sista der­by

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - SÖDERORT - Cla­rence Fren­ker

Po­li­sen gjor­de fle­ra in­gri­pan­den i sam­band med årets sista der­by på Te­le2 Are­na i sön­dags. Men sam­man­ta­get be­skri­ver po­li­sen in­sat­sen som nor­mal.

– En­ligt min be­döm­ning var det nå­got mind­re stök än vid van­li­ga der­byn. Det var ingen­ting som hän­de ut­ö­ver det van­li­ga, sä­ger Lars By­ström vid Stock­holmspo­li­sen.

In­nan mat­chen av­lägs­na­des åt­ta per­so­ner från Slakt- hus­om­rå­det för att för­hind­ra sam­man­drabb­ning­ar mel­lan sup­por­ter­fa­lang­er. Yt­ter­li­ga­re 45 per­so­ner av­lägs­na­des vid ett våld­samt upp­lopp vid are­nan in­nan mat­chen och i sam­band med det greps en per­son för våld­samt mot­stånd. Un­der da­gen om­hän­der­togs även en min­derå­rig för ringa nar­ko­ti­kabrott in­nan mat­chen och yt­ter­li­ga­re två per­so­ner om­hän­der­togs för fyl­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.