Möt för­fat­ta­ren till En apa i Rågs­ved

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck -

För­fat­tar­kväll på Berg­holmstor­pet den 14 no­vem­ber kloc­kan 19 med Anna Su­van­na Da­vids­son. I vå­ras släpp­te hon boken En apa i Rågs­ved. I boken be­skri­ver hon hur kom­pli­ce­rat det kan va­ra att läm­na en relation på grund av svå­rig­he­ten med att få tag i ett bo­en­de.

– Den här boken är norm­kri­tisk och ifrå­ga­sät­ter reg­ler och kvin­no­i­de­al. Den hand­lar om fri­gö­rel­se och att vå­ga släp­pa ta­get. För­hopp­ning­en är att man ef­ter att ha läst den kom­mer ta sig en fun­de­ra­re, be­rät­ta­de Anna Su­van­na Da­vids­son i vå­ras.

Berg­holmstor­pet lig­ger vid Skarpnäcks­vä­gen, nä­ra Tä­torps­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.