Shop­pa på scou­ter­nas ba­sar i Kärr­torp

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby / Skarpnäck -

Kärr­torps scout­kår ord­nar ba­sar på Kärr­torps gym­na­si­um lör­dag 10 no­vem­ber mel­lan 10-15. Det kom­mer fin­nas lek­sa­ker, verk­tyg, böc­ker, köks­red­skap, sport­pry­lar, fi­ka och lot­te­ri­er. Peng­ar­na från ba­sa­ren går oav­kor­tat till scout­verk­sam­he­ten.

Det finns möj­lig­het skän­ka sa­ker till Kärr­torps scout­kårs lopp­mark­nad i scout­lo­ka­len på Fyr­skepps­vä­gen 55. De finns på plats un­der kvälls­tid var­je vec­ka mån­dag till tors­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.