Hur fat­tar du be­slut, med hjär­ta el­ler hjär­na?

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort -

Zai­da Om­bran, 34, Älv­sjö:

– Med hjär­tat. För det mesta.

Kerstin Hörn­sten, 56, Sö­derort:

– Det är en myt, tror jag, att man an­ting­en be­slu­tar med för­nuft el­ler käns­la, allt häng­er ihop, så det är en bland­ning. Det finns ing­et det ena el­ler det and­ra.

Han­nes Io­an­nou, 23, Lil­je­hol­men:

– Med mitt hjär­ta tror jag. Ha­de jag följt min hjär­na ha­de jag nog an­vänt mer av min ka­pa­ci­tet, gjort nå­got mer av mitt liv.

Lou­i­se Ba­hr­ton, 39, Skärmar­brink:

– Bra frå­ga! När det kom­mer till sto­ra be­slut för­sö­ker jag att föl­ja hjär­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.