Hal­lå stock­hol­ma­re

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - stock­holm.se/skarp­nack/trygg.

Kän­ner du dig trygg i din stads­del? Det frå­ga­de stads­dels­för­valt­ning­en un­der som­ma­ren och ti­di­ga hös­ten dig som bor el­ler del­vis tryg­ga på dag­tid där ni bor. På ana­ly­se­rar nu al­la för­slag på hur trygg ar­be­te på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.