EIK kan bli Årets eldsjäl

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tidningen Hammarby/ Skarpnäck -

Enske­de IK:s sats­ning på gå-fot­boll har bli­vit en suc­cé. Nu är för­e­ning­en no­mi­ne­rad till pri­set Årets eldsjäl un­der ka­te­go­rin Årets id­rotts­för­e­ning, som en av fy­ra kan­di­da­ter.

– Vid pre­miär­trä­ning­en kom cir­ka 50 ny­fik­na spelare mel­lan 55 och 89 år – och bå­de män och kvin­nor! Jag hade hop­pats på i bäs­ta fall tju­go spelare, så det blev suc­cé direkt. Se­dan har det ba­ra rul­lat på. Det här året har va­rit helt ga­let. Jag får mejl och sam­tal fle­ra gång­er var­je vec­ka om för­e­ning­ar som vill bör­ja med gå-fot­boll och som vill ha tips och råd, sä­ger He­le­na Nord­löf från Enske­de IK i ett press­med­de­lan­de.

Vem vin­na­ren blir av­slö­jas un­der Folk­spels sto­ra Eldsjäls­ga­la i mars näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.