Björk­ha­gens golf­klubb får ny krö­ga­re i vår

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tidningen Hammarby/ Skarpnäck -

ser­vicen till al­la som be­sö­ker om­rå­det, och i sam­band med det tyck­te sty­rel­sen att det var lämp­ligt att ta in en ny krö­ga­re, sä­ger Erik Karls­son, sek­re­te­ra­re i golf­klub­bens sty­rel­se. are el­ler gol­fa­re. Vi vill va­ra att nav i na­tur­re­ser­va­tet och det ska bli än­nu tyd­li­ga­re nu, sä­ger han.

Nya re­stau­rang­en kom­mer att ser­ve­ra bå­de fi­ka och la­gad mat och tan­ken är att det ska bli mer hem­la­gat än ti­di­ga­re, en­ligt Erik Karls­son.

Nu vän­tar en del om­bygg­na­tio­ner och om­mål­ning i lo­ka­len in­för öpp­nan­det i vår. Det nya av­ta­let skrevs på förra vec­kan och re­stau­rang­en öpp­nar i ny re­gi i april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.