Al­la är väl­kom­na

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tidningen Hammarby/ Skarpnäck -

I pe­ri­o­der har and­ra be­sö­ka­re till re­ser­va­tet kla­gat på att golf­klub­ben har känts ”stängd och ex­klu­de­ran­de” och den stäm­peln vill man tvät­ta bort.

– Tan­ken är att al­la ska kän­na sig väl­kom­na till vår re­stau­rang, oav­sett om du är bad­gäst, cy­klist, svamp­plock-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.