Om man in­te kan släp­pa av el­ler häm­ta kan man i stäl­let tving­as kö­ra he­la vägen i bi­len.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Tidningen Hammarby/ Skarpnäck | Tyck Om! -

Men först mås­te det bli en ge­ne­rö­sa­re in­ställ­ning från SL, vil­ket sä­kert skul­le gag­na även dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.