Här dum­par du din bar­ran­de gran

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - SIDAN 1 -

För de som har yn­nes­ten att ha till­gång till ett grovsop­rum är det ba­ra att slänga gra­nen där när ju­len ska ut ur hu­set. Men Stock­holm Vat­ten och Av­fall upp­rät­tar även sär­skil­da in­sam­lings­plat­ser. I Skarpnäck kan du gö­ra dig av med gra­nen på Ystads­vä­gen 126-130, Rust­hål­larvä­gen 95, Zep­pe­li­nar­ga­tan, Parkle­ken Skarpnäcks­vä­gen och åter­vin­nings­cen­tra­len Träd­gård på Se­laö­vä­gen 17. Fler plat­ser runt om i stan hit­tar man på stock­holm­vat­tenochav­fall.se.

In­sam­ling­en på­går mel­lan 25 de­cem­ber 2018 och 31 ja­nu­a­ri 2019. På åter­vin­nings­cen­tra­ler­na kan du läm­na din jul­gran även efter 31 ja­nu­a­ri.

FOTO: JONATAN BYLARS

KASTAS UT? I sta­den finns det fle­ra upp­sam­lings­plat­ser där man kan läg­ga sin jul­gran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.