Spor­ta gra­tis på jul­lo­vet

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - HAMMARBY/SKARPNÄCK -

Skarpnäcks­hal­len och Kärr­torps­hal­len är öpp­na för gra­tis spon­tanid­rott av oli­ka slag un­der jul­lo­vet. Kom dit och tes­ta fut­sal, hand­boll, pan­na-ga­mes och e-sport. Al­la mel­lan 6 och 16 år är väl­kom­na 2–4 ja­nu­a­ri. Ti­der­na är: för 6–9 år kloc­kan 9–11, 10–12 år kloc­kan 11–13 och 13–16 år kloc­kan 13– 16. Vill du ve­ta mer om de oli­ka spor­ter­na och hur det fun­kar, gå in på www.bk­bk.se och läs un­der lov­ak­ti­vi­te­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.