Tor­get fyll­des av mäk­tig pum­pa-pa­rad

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö -

Mäng­der av fan­ta­si­ful­la kre­a­tio­ner – och ny­fik­na barn och vux­na. I ons­dags kväll gick Hal­lo­ween­fes­ten av sta­peln, med pum­pa-pa­ra­den där man kun­de an­mä­la sig med sin pum­pa och va­ra med i ut­lott­ning av pri­ser.

Even­tet star­ta­des för fy­ra år se­dan av lo­kal­bon Ste­fan An­ton­sen och det har se­dan dess vux­it och i år var fle­ra lo­ka­la fö­re­ta­ga­re med och spons­ra­de med bland an­nat popcorn och go­dis på tor­get för att gö­ra det till en fest. Och su­get var stort. Sjö­vik­stor­get fyll­des med bå­de pum­por och be­sö­ka­re på kväl­len och gav en mäk­tig in­ram­ning. Se film från even­tet på nä­tet, stock­hol­mdi­rekt.se.

VISS­TE DU ATT… du kan tip­sa oss om sa­ker att skri­va om i tid­ning­en? Stort och smått, allt som kan tän­kas in­tres­se­ra and­ra. Mejla so­derort@di­rekt­press. se el­ler ring 073-600 69 06.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.