1:a Stock­holm | Fruäng­en Dok­tor Wi­der­ströms ga­ta 44, 2 tr

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Väl­kom­na till Dok­tor Wi­der­ströms Ga­ta 44 och den­na fi­na, väl­pla­ne­ra­de et­ta! Lä­gen­he­ten är per­fekt pla­ne­rad, be­lä­gen på vå­ning två och har ett yp­per­ligt lä­ge ut­an in­syn. Frä­scha yt­skikt, fi­na ori­gi­nal­de­tal­jer och stor, trygg för­e­ning. Nä­ra mat­va­ru­bu­ti­ker, grön­om­rå­den och Fruäng­en C. Varmt väl­kom­na på vis­ning!

Ut­gångs­pris 1 595 000 kr Av­gift 1 908:-/mån (in­kl vär­me, VA + obl. 50 kr för) Bo­a­rea 25 kvm Vån 2 av 3 Ener­gi­pre­stan­da 203 kWh/kvm år Vi­sas Sön 4/11 14.00-14.45 Mån 5/11 19.30-20.00 Mäkla­re Pon­tus To­vesson 070-105 00 05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.