2,5:a Stock­holm | Grön­dal Sjö­björns­vä­gen 38, 3 tr

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Väl­kom­men till Sjö­björns­vä­gen och po­pu­lä­ra Brf Stjärn­hu­sen! Här har du en bostad där bå­de fun­ki­sen char­mi­ga de­tal­jer har be­va­rats och re­no­ve­ring­ar gjorts med om­sorg! Många väl­be­va­ra­de ori­gi­nal­de­tal­jer finns kvar så som sned­ställ­da köks­skåp, krydd­ställ i glas, spe­gel­dör­rar, ek­par­kett och fi­na föns­ter­bän­kar i mar­mor. Ut­märkt för­va­ring och om­byggd till mind­re 3:a gör lä­gen­he­ten per­fekt för den lil­la fa­mil­jen el­ler för dig som be­hö­ver ett ar­bets­rum.

Ut­gångs­pris 3 295 000 kr Av­gift 3 650:-/mån (In­kl. vär­me, VA, bred­band) Bo­a­rea 58 kvm Vån 3 av 3 Vi­sas Sön 4/11 12.45-13.30 Mån 5/11 18.45-19.15 Mäkla­re Han­na Ring­ström 070-710 85 02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.