Läm­na och häm­ta vid Älv­sjö sta­tion

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

Bru­kar du läm­na och häm­ta pas­sa­ge­ra­re med bil vid Älv­sjö sta­tion? Den bäs­ta plat­sen för det lig­ger på Stock­holmsmäs­sans si­da där du kan kö­ra än­da upp till sta­tio­nen på Älv­sjö gårds­väg. Kör in via Mäss­vä­gen vid Royal Star Ho­tell. Vid sta­tions rö­rel­se­hind­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.