Ord­fö­ran­de och vice ord­fö­ran­de by­ter plats

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

Stock­holms stad byt­te ma­jo­ri­tet i va­let, men le­da­mö­ter och er­sät­ta­re i stads­dels­nämn­den sit­ter kvar året ut. Där­e­mot är det prax­is i sta­den att ord­fö­ran­de och vice ord­fö­ran­de by­ter plats vid ett ma­jo­ri­tets­skif­te. Jo­han Nils­son (M) är där­för från och med no­vem­ber ord­fö­ran­de i Älv­sjö stads­dels­nämnd och Ste­fan Jo­hans­son (S) är vice ord­fö­ran­de.

Den nya stads­dels­nämn­den ut­ses på full­mäk­ti­ges sam­man­trä­de 17 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.