Stock­holm | Älv­sjö - Lång­sjö Berg­torp­sti­gen 59

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

På my­si­ga och barn­vän­li­ga Berg­torp­sti­gen lig­ger det­ta rym­li­ga ga­vel­rad­hus med fri­köpt tomt. Ett myc­ket po­pu­lärt om­rå­de där hu­sen säl­lan är till sa­lu. Här er­bjuds till att bör­ja med en trev­lig ex­te­ri­ör som lig­ger väl av­skilt med bak­si­da och ute­plats i bäs­ta sö­der­läge. Dess­utom go­da od­lings­möj­lig­he­ter för den med grö­na fing­rar. In­te­ri­ö­ren är väl om­hän­der­ta­gen med en snygg och stil­ren finish samt ge­nom­gå­en­de hög stan­dard och på­kos­ta­de ma­te­ri­al­val. Myc­ket väl­pla­ne­rat med fan­tas­tis­ka um­gäng­e­sy­tor, fy­ra bra sov­rum på ett och sam­ma plan och bra för­va­rings­möj­lig­he­ter. För upp­värm­ning­en står berg­vär­me vil­ket ger väl­digt lå­ga drifts­kost­na­der och för ökad kom­fort och mys­käns­la finns en spra­kan­de bras­ka­min. Det finns även fi­ber in­stal­le­rat. Som pric­ken över i:et finns till­gång till egen ga­ra­ge­plats i ge­men­sam länga och ett stort för­råd i an­slut­ning till hu­set. Ett hus som är som gjort för att tri­vas i så mis­sa in­te den här chan­sen!

Ut­gångs­pris 6 500 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sov­rum Bo­a­rea 138 kvm + 3 kvm Tomt 339 kvm Byggt 1965 Ener­gi­klass D Vi­sas Sön 11/11 12.15-13.15 Tis 13/11 18.00-18.30 Mäkla­re Christo­fer Svens­son 070-710 85 04

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.