Stock­holm | Älv­sjö - Lång­sjö Lång­sjö­vä­gen 69

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Välkommen till ett fint och trev­ligt hus an­no 1935 med fri­köpt tomt om 761 kvm och bra lä­ge i na­tur­skö­na Älv­sjö-Lång­sjö! Ex­te­ri­ö­ren är en fröjd och ger ett gott förs­ta in­tryck av vad som kom­ma skall. Här finns det mesta man kan öns­ka sig med bl a. två al­ta­ner med här­ligt sol­lä­ge och fi­na gräsy­tor för di­ver­se ak­ti­vi­te­ter. Myc­ket bra möj­lig­he­ter för fa­milj, släkt och vän­ner att um­gås och ha ro­ligt till­sam­mans! In­te­ri­ö­ren är myc­ket triv­sam och väl­pla­ne­rad samt er­bju­der ett ge­nom­gå­en­de gott skick. Ge­ne­rö­sa säll­skapsy­tor, tre sov­rum, hel­kak­lat badrum och wc samt myc­ket bra för­va­rings­möj­lig­he­ter. Som pric­ken över i:et finns en tälj­stenska­min som för­gyl­ler årets mör­ka och kal­la må­na­der samt fi­ber in­stal­le­rat i hu­set. Det finns även ett ga­rage om ca 20 kvm som idag an­vänds till för­råd. Fas­tig­he­ten har ett bra lä­ge i vil­lai­dyl­len med när­het till sko­lor, för­sko­lor, ser­vice, kom­mu­ni­ka­tio­ner och na­tur­skö­na Lång­bro Park. Välkommen hem!

Ut­gångs­pris 5 850 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sov­rum Bo­a­rea 72 kvm + 72 kvm Tomt 761 kvm Byggt 1935 Ener­gi­klass G Vi­sas Sön 11/11 11.00-12.00 Tis 13/11 18.45-19.15 Mäkla­re Christo­fer Svens­son 070-710 85 04

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.