FRÅ­GAN Hur fat­tar du be­slut, med hjär­ta el­ler hjär­na?

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hej -

Zai­da Om­bran, 34, Älv­sjö: – Med hjär­tat. För det mesta. Kerstin Hörn­sten, 56, Sö­derort: – Det är en myt, tror jag, att man an­ting­en be­slu­tar med för­nuft el­ler käns­la, allt häng­er ihop, så det är en bland­ning. Det finns ing­et det ena el­ler det and­ra. Han­nes Io­an­nou, 23, Lil­je­hol­men: – Med mitt hjär­ta tror jag. Ha­de jag följt min hjär­na ha­de jag nog an­vänt mer av min ka­pa­ci­tet, gjort nå­got mer av mitt liv. Louise Ba­hr­ton, 39, Skärmar­brink: – Bra frå­ga! När det kom­mer till sto­ra be­slut för­sö­ker jag att föl­ja hjär­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.