Ung och stres­sad?

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå Stockholmare -

På­ver­kas du ne­ga­tivt av stress? Vill du ha en för­änd­ring? Väl­kom­men på en kvälls­före­läs­ning om stress på Mid­som­mar­kran­sens ung­domsmot­tag­ning! Vi ger dig mer kun­skap om hur kropp, tan­kar och käns­lor häng­er ihop, hur du kan mot­ver­ka ne­ga­tiv stress och hur du hit­tar mer lugn i var­da­gen. För dig som är 15–22 år. Välj mel­lan 20/11 el­ler 4/12 kloc­kan 17.00–18.30. Vi bju Fö­ran­mäl dig på Plats: Mid­som­mar­kran­sens ung­domsmot­tag­ning,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.