Sta­dens bud­get för 2019

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå Stockholmare -

Bud­ge­ten är sta­dens vik­ti­gas­te do­ku­ment och be­stäm­mer hur di­na skat­te­peng­ar ska an­vän­das det kom­man­de året. I no­vem­ber pre­sen­te­rar Stock­holms stads - ri­te­tens bud­get­för­slag. 12–13 de­cem­ber de­bat­te­ras och be­slu­tas se­dan bud­ge­ten i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Du vet väl att du kan föl­ja de­bat­ten via webb-TV:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.