Stock­holm | Älv­sjö - Lång­bro Väs­te­räng­s­vä­gen 46

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Trev­ligt hus på lugn och po­pu­lär ga­ta i na­tur­skö­na och my­si­ga Älv­sjö-Lång­bro. Hu­set er­bju­der go­da um­gäng­e­sy­tor, kök med plats för mat­bord, möj­lig­het till fy­ra bra sov­rum och ut­märk­ta för­va­rings­möj­lig­he­ter. Utö­ver hu­sets to­ta­ly­ta om 136 kvm finns stort för­råd om ca 20 kvm (ti­di­ga­re ga­rage). Här finns go­da möj­lig­he­ter att sät­ta sin egen prä­gel. Som hjälp på tra­ven är fle­ra av de sto­ra re­no­ve­ring­ar­na gjor­da med tak, drä­ne­ring, luft/vat­ten­vär­me­pump, stör­re re­no­ve­ring av käl­lar­pla­net med bl a. nytt bad­rum samt nya vat­ten- och av­lopps­led­ning­ar från hus till an­slut­ning i ga­tan. Väl­digt bra för­ut­sätt­ning­ar med and­ra ord! För upp­värm­ning­en står en luft/ vat­ten­vär­me­pump med skönt kom­ple­ment av en eldstad och det finns larm in­stal­le­rat i hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.