3:a Stock­holm | Fruäng­en Dok­tor Wi­der­ströms Ga­ta 6, 2 tr

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Om du sö­ker en trea som har lä­get och det där lil­la ex­tra så har du kom­mit helt rätt! Jag har det sto­ra nö­jet att få pre­sen­te­ra den­na väl­pla­ne­ra­de lä­gen­het som lig­ger någ­ra mi­nu­ters gång­väg från Fruäng­ens cent­rum. Som pric­ken över i:et är det dess­utom ut­märkt för­va­ring i lä­gen­he­ten. Väl­digt triv­sam lä­gen­het där det ba­ra är att flyt­ta in!

Ut­gångs­pris 2 495 000 kr Av­gift 4 132:-/mån (in­kl vär­me, VA och ka­bel-tv) Bo­a­rea 63 kvm Ener­gi­pre­stan­da 156 kWh/kvm år Vi­sas Sön 18/11 13.30-14.00 Mån 19/11 18.30-19.00 Mäk­la­re Christo­fer Svens­son 070-710 85 04

Vån

2 av 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.