4:a Stock­holm | Grön­dal Grön­dals­vä­gen 202

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Väl­kom­men till den­na lju­sa och hem­trev­li­ga fy­ra med fan­tas­tisk sjö­ut­sikt, so­lig balkong och per­fekt plan­lös­ning! Lä­gen­he­ten är be­lä­gen högst upp i hu­set med ett här­ligt ljusin­släpp ge­nom sto­ra föns­ter­par­ti­er i fritt lä­ge. Här­i­från har man en fan­tas­tisk ut­sikt över Mä­la­ren med sin un­der­ba­ra båt­tra­fik, Sto­ra Es­sing­en och än­da bort till Brom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.