2:a Stock­holm | Te­le­fon­plan / Mid­som­mar­kran­sen Ce­der­grens­vä­gen 49

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Varför Inte Ringa Stockholms Största Mäklare? -

Väl­kom­na till Ce­der­grens­vä­gen 49 och den­na fi­na bo­stad. Snyggt re­no­ve­rad och en de få ga­veltvå­or­na i om­rå­det med föns­ter i tre vä­der­streck. Mis­sa in­te det­ta till­fäl­le att för­vär­va! Be­lä­gen i en stor och välskött för­e­ning i po­pu­lä­ra LM-sta­den, knap­pa 5 mi­nu­ter från Te­le­fon­plans T-ba­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.