3:a Stock­holm | Te­le­fon­plan / Mid­som­mar­kran­sen Hu­vud­fa­briks­ga­tan 6

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Varför Inte Ringa Stockholms Största Mäklare? -

En oas mitt på stek­he­ta Te­le­fon­plan. Lä­gen­he­tens hjär­ta är det lju­sa var­dags­rum­met, med stort föns­ter­par­ti och den 14 kvm sto­ra bal­kong­en ut­an­för. Bal­kong­en lig­ger i sö­der­läge och har ing­en in­syn. Här­i­från har man en unik ut­sikt över takå­sar­na på Konst­facks k-märk­ta in­du­stri­bygg­nad. Bar­nens fa­vo­rit "Lur­par­ken" lig­ger på hu­sets bak­si­da i det lil­la skogs­par­ti­et upp mot Hä­gerstenså­sen.

Ut­gångs­pris 3 995 000 kr Av­gift 4 631:-/mån (in­kl. vär­me, vat­ten, TV, bred­band, te­le) Bo­a­rea Vån 4 av 5 (Hiss) Vi­sas Sön 25/11 12.00-12.30 Mäkla­re Li­nus Hå­kans­son 070-710 83 59

79,5 kvm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.