Stock­holm | Älv­sjö - Her­räng­en Kak­tus­vä­gen 3

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Varför Inte Ringa Stockholms Största Mäklare? -

Re­no­ve­rings­ob­jekt - Lugnt och ef­ter­trak­tat lä­ge - Nä­ra sko­la och bra kom­mu­ni­ka­tio­ner. Osli­pad di­a­mant, nå­got för den hän­di­ge el­ler möj­lig­he­ten att ska­pa sitt dröm­bo­en­de - du har sä­kert läst bo­stads­an­non­ser för lik­nan­de ob­jekt ti­di­ga­re! Re­no­ve­ring be­hövs då det mesta i hu­set är från 50ta­let. Men ef­ter det har du här ett per­fekt rad­hus om 68 + 68 kvm.

Ut­gångs­pris 3 800 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sov­rum Av­gift 14 500:-/år Bo­a­rea 68 kvm + 68 kvm Tomt 267 kvm Byggt 1951 Ener­gi­klass G Vi­sas Sön 25/11 11.30-12.30 Mån 26/11 17.30-18.15 Mäkla­re Han­na Ring­ström 070-710 85 02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.