4:a Stock­holm | Väs­ter­torp Skid­skyt­te­vä­gen 4

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Varför Inte Ringa Stockholms Största Mäklare? -

Varmt väl­kom­na till den­na väl­pla­ne­ra­de och lju­sa 4,5:a i po­pu­lä­ra Väs­ter­torp. Tre bra sov­rum plus en log­gia som gör sig bra som bå­de sov­rum och ar­bets­rum. Bad­rum med bå­de tvätt­ma­skin och tork­tum­la­re samt se­pa­rat gäst-WC. Mo­dern bygg­nad med hiss, ga­rage och tvätt­stu­gor. Sta­bil för­e­ning med god eko­no­mi.

Ut­gångs­pris 3 795 000 kr Av­gift 5 974:-/mån (in­kl vär­me, VA, bred­band och ka­bel-tv (ba­sut­bud)) Bo­a­rea 101 kvm Vån 2 av 7 Ener­gi­pre­stan­da 114 kWh/kvm år Vi­sas Sön 25/11 11.00-11.45 Mån 26/11 18.00-18.30 Mäkla­re Victor Wiklund 0701888078

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.