2:a Stock­holm | Orm­kärr Stjärnsunds­ga­tan 19, 3tr

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Varför Inte Ringa Stockholms Största Mäklare? -

Väl­kom­men till en myc­ket fin och väl­pla­ne­rad 2:a i högt och in­syns­skyd­dat lä­ge. Lä­gen­he­ten er­bju­der ge­nom­gå­en­de fi­na ma­te­ri­al­val med lju­sa väg­gar, par­kett­golv samt fräscht, stam­bytt bad­rum och kök. Sta­bil och obe­lå­nad BRF med lå­ga av­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.