Har du sett för­svun­ne Bos­se?

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Elin Jonsson 073-600 69 03 [email protected]­rekt­press.se

Hun­den Bos­se från Hä­gersten är fort­fa­ran­de för­svun­nen. Han för­svann i sam­band med att hans hus­se dog i som­ras. Vi har pra­tat med Chris­ta som är en­ga­ge­rad i le­tan­det.

Hun­den Bos­sen för­svann i slu­tet av som­ma­ren – i sam­band med att hans hus­se dog. Ef­ter det har det kom­mit ett fler­tal tips om att man sett Bos­se run­tom i Hä­gersten.

Se­nas­te tip­set in­kom 21 november och då ska han ha be­fun­nit sig på Korp­mos­se­vä­gen i Hök­mos­sen. Dock har inga tips lett till att Bos­se kom­mit hem.

Bos­ses ti­di­ga­re äga­re var un­der en läng­re tid sjuk och un­der som­ma­ren gick han bort. Chris­ta Lind­skog är en av de som hjälp­te till med rast­ning­en av Bos­se un­der ti­den ti­di­ga­re hus­se in­te måd­de bra.

Det var när en an­nan hjälp­sam be­kant till den nu av­lid­ne hus­sen var ute och gick med Bos­se som han sprang bort.

– Så fort jag hör­de att han var bor­ta gjor­de jag en ef­ter­lys­ning på Fa­ce­book och många har va­rit väl­digt hjälp­sam­ma vil­ket är tack­samt, sä­ger Chris­ta Lind­skog.

Vi­da­re be­rät­tar Chris­ta att den ti­di­ga­re äga­ren var otro­ligt mån om Bos­se och me­nar att han ald­rig skul­le öns­kat att det gå så­här för Bos­se.

– Jag bör­jar ge upp hop­pet om att hit­ta Bos­se. Han har ju va­rit bor­ta i tre må­na­der nu. Men är det så att han kom­mer fram så får han bo hos mig. Han kän­ner ju mig och vi bor i sam­ma om­rå­de, sä­ger Chris­ta Lind­skog.

Bos­se är nio år och är en au­stra­lisk röd­hå­rig ter­ri­er. Chris­ta hän­vi­sar till Mis­sing Dog Stock­holms Fa­ce­book­si­da om man har sett Bos­se.

FOTO: PRIVAT

BOR­TA. Den nio­å­ri­ga hun­den Bos­se är en au­stra­lisk röd­hå­rig ter­ri­er. Chris­ta hän­vi­sar till Mis­sing Dog Stock­holm om man sett Bos­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.