4:a Stock­holm | Grön­dal Grön­dals­vä­gen 115

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Unik möj­lig­het att för­vär­va den­na väl­pla­ne­ra­de 4a pro­du­ce­rad 2009 i mo­dernt snitt med stor bal­kong på drygt 11kvm! Lä­gen­he­ten har ge­nom­gå­en­de par­kett­golv i ek och lju­sa väg­gar. Öp­pet och till­gäng­ligt mel­lan kök och var­dags­rum med sto­ra glas­par­ti­er som släp­per in or­dent­ligt med ljus. Ut­an­för dör­ren en kort pro­me­nad bort fin­ner du Grön­dals cent­rums blomst­ran­de ut­bud av bå­de re­stau­rang­er, café­er, fri­sör och bloms­ter­af­fär. För att in­te näm­na om­rå­dets vack­ra na­tursce­ner som Tre­kan­ten el­ler Vin­ter­vi­ken. Ett par mi­nu­ter bort finns även klip­por­na på Orm­ber­get. Ät ny­ba­kat bröd till fru­kost på Lund­bergs el­ler The­lins.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.