3:a Stock­holm | Grön­dal Brygg­vä­gen 21, vån 8 högst upp

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Ta den säll­syn­ta chan­sen att för­vär­va det­ta på­kos­ta­de dröm­bo­en­de med hög stan­dard och ex­klu­si­va ma­te­ri­al­val. Sto­ra föns­ter och öp­pen plan­lös­ning mel­lan kök och var­dags­rum samt hög tak­höjd om 2,75 me­ter ska­par en här­lig käns­la av ljus och rymd - här har du ett bo­en­de med livs­kva­li­té! Unikt bo­en­de med plats för sto­ra säll­skap, öp­pen so­ci­al plan­lös­ning och yta för my­si­ga mid­da­gar, spel­kväl­lar och fre­dags­my­set.

Ut­gångs­pris 4 950 000 kr Av­gift 3 830:-/mån (in­kl vär­me och VA) Bo­a­rea 70 kvm Vån 8 av 8 (Hiss) Vi­sas Sön 2/12 13.15-14.00 Mån 3/12 18.30-19.00 Mäkla­re Fred­dy Mal­ki 070-105 00 06

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.