1:a Stock­holm | Mid­som­mar­kran­sen Jo­han­nes­bergs­ga­tan 3

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Till­fäl­le för bå­de ju­ri­disk och fy­sisk per­son att för­vär­va en bo­stads­rättslo­kal på bäs­ta lä­get mitt i Mid­som­mar­kran­sen! Lo­ka­len har hög stan­dard och är be­lä­gen i to­tal­re­no­ve­rad för­e­ning. Per­fekt över­natt­nings­lä­gen­het el­ler som ar­bets­plats. En kort pro­me­nad till t-ba­nan och på ett par mi­nu­ter är du ute på E4:an med bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.