2:a Stock­holm | Lil­je­holms­ka­jen Sjö­viks­bac­ken 7

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Väl­kom­men till en stil­fullt in­redd och ljus 2:a med fan­tas­tisk bal­kong och fri ut­sikt mot Årsta­vi­ken! Väl­pla­ne­rad med ge­ne­rö­sa, luf­ti­ga ytor för sto­ra säll­skap. Lä­gen­he­ten är i ge­nom­gå­en­de topp­skick och har öp­pen plan­lös­ning mel­lan snyggt kök och var­dags­rum. Ge­ne­röst sov­rum, gott om­för­va­ring samt stort, stil­fullt bad­rum med dusch och tvätt­ma­skin. Attrak­tivt lä­ge med nä­ra till allt. Mis­sa in­te den­na!

Ut­gångs­pris 3 495 000 kr Av­gift 3 564:-/mån (in­kl vär­me, kall­vat­ten och bred­band) Bo­a­rea Vån 2 av 5 (Hiss) Vi­sas Sön 2/12 13.30-14.15 Mäkla­re Li­nus Hå­kans­son 070-710 83 59

55 kvm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.