2:a Stock­holm | Hä­gerstenså­sen Va­luta­vä­gen 19

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Ljus och väl­pla­ne­rad lä­gen­het, be­lä­gen med topp­lä­ge mitt på Hä­gerstenså­sen! Här­lig bal­kong med plats för ute­möb­ler. Be­va­ra­de ori­gi­nal­de­tal­jer blan­dat med mo­dern in­red­ning. Ge­nom­gå­en­de, väl­dis­po­ne­rad 2:a med ge­ne­röst var­dags­rum för stort säll­skap. Smak­fullt in­rett kök med plats för mat­bord in­till föns­ter. Gott om för­va­rings­möj­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.