1:a Stock­holm | Örns­berg - Aspud­den Hä­gerstens­vä­gen 211

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Väl­kom­men till Hä­gerstens­vä­gen 211 och den­na lju­sa et­ta, med bal­kong, be­lä­gen högst upp i hu­set! Bo med låg av­gift helt utan in­syn med ett yp­per­ligt lä­ge dry­ga 200 m från T-ba­na och cent­rum. Sta­bil för­e­ning med god eko­no­mi som äger mar­ken. Gröns­kan­de när­om­rå­de med här­li­ga pro­me­nad­stråk och bad­plat­ser vid Mä­la­rens vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.