Ak­ti­vi­te­ter för se­ni­o­rer

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå Stockholmare -

Älv­sjö­träf­fen och Lång­bro­bergs ak­ti­vi­tets­cen­ter är mö­tes­plat­ser för dig som fyllt 65 år. Här kan du träf­fa and­ra se­ni­o­rer och del­ta i ak­ti­vi­te­ter.

Älv­sjö­träf­fen är öp­pen al­la da­gar kloc­kan 8.30–15.30. Adres­sen är Älv­sjö ser­vice­hus Arm­borst­vä­gen 6. Ibland ord­nar vi nå­got ex­tra som: • 18 de­cem­ber kloc­kan 12.00: jul­bord med mu­sikun­der­håll­ning. Du an­mä­ler ditt del­ta­gan­de till jen­ny.wahl­[email protected] stock­holm.se.

• 19 de­cem­ber kloc­kan 14.00: an­dakt med Bränn­kyr­ka kyr­ka. • 24 de­cem­ber kloc­kan 14.30: julsång­er kring bra­san – pi­a­no­spel och glögg. • 31 de­cem­ber kloc­kan 14.30: års­krö­ni­ka • 23 ja­nu­a­ri kloc­kan 17.00–19.30: pub­kväll.

Lång­bro­berg ak­ti­vi­tets­cen­ter har öp­pet mån­dag–fre­dag kloc­kan 11.00–14.00. Adres­sen är Spad­vä­gen 5. Åk upp med his­sen.

Väl­kom­men till pub­kväl­len 9 ja­nu­a­ri kloc­kan 17.00–19.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.