Här kan du slänga jul­gra­nen

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen / Älvsjö -

För de som har yn­nes­ten att ha till­gång till ett grovsop­rum är det ba­ra att slänga gra­nen där när ju­len ska ut ur hu­set. Men Stock­holm Vat­ten och Av­fall upp­rät­tar även sär­skil­da in­sam­lings­plat­ser. I Hä­gerstenLil­je­hol­men och Älv­sjö stads­de­lar kan du gö­ra dig av med gra­nen på Spar­re­holms­vä­gen Ör­by slott, Hö­skrin­de­vä­gen. Grön­dals­vä­gen 152, Aspuddspar­ken, Sel­me­dals­vä­gen, Hä­gerstens­vä­gen 313, Väs­ter­torp, Per­son­ne­vä­gen i Väs­ter­torp och Svan­damm­spar­ken.

In­sam­ling­en på­går mel­lan 25 de­cem­ber 2018 och 31 ja­nu­a­ri 2019. På åter­vin­nings­cen­tra­ler­na kan du läm­na din jul­gran även ef­ter 31 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.