Ma­gi

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm -

Det finns en spe­ci­ell känsla här. Aqua­ria, det lil­la och gans­ka obe­sök­ta un­der­vat­tensmu­se­et på Djur­går­den, stäng­er. Stock­holm blir en ma­gisk värld mind­re. Per­son­li­gen äls­kar jag så­na här stäl­len. Kan gå runt i tim­mar. Jag gil­lar hur stingroc­kan Sö­ren vin­kar hej­då. Poj­kens håll­ning sä­ger ock­så nå­got om att växa upp, och ur, de här ma­gis­ka värl­dar­na som om­slu­ter en som barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.