3:a Stock­holm | Mä­lar­höj­den Slätt­gårds­vä­gen 7, 3 tr

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

Säl­lan till sa­lu! Väl­kom­men till en ljus och stil­fullt in­redd 3:a med stor här­lig bal­kong, be­lä­gen högst upp i fas­tig­he­ten! Väl­pla­ne­rad med ge­ne­rö­sa, luf­ti­ga ytor för sto­ra säll­skap. Trev­ligt hörn­lä­ge med sto­ra föns­ter­par­ti­er, bal­kong med bra solläge och två frans­ka bal­kong­er, vil­ket ger lä­gen­he­ten ett fint ljus. Stil­fullt kök, öp­pet mot stort var­dags­rum. Två bra sov­rum och smak­fullt bad­rum med dusch. At­trak­tivt be­lä­gen mitt i Mä­lar­höj­dens vil­lai­dyll med en­dast en mi­nut till tun­nel­ba­na och all­män ser­vice. Välskött sta­bil för­e­ning med god eko­no­mi. Ga­rage i hu­set. Mis­sa in­te den­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.