2:a Stock­holm | Aspud­den Pil­grims­vä­gen 54B, 1tr

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

Väl­kom­men till den­na väl­pla­ne­ra­de mi­nitvåa i ett av Aspud­dens bäs­ta lä­gen! Låg av­gift där vär­me, vat­ten, bred­band och el in­går (en kost­nads­be­spa­ring på 500- 600 kr/må­nad), två mi­nu­ters pro­me­nad till tun­nel­ba­nan. Ge­nom­gå­en­de ek­par­kett, ny­må­la­de väg­gar, fi­na ma­te­ri­al­val och väl­be­va­ra­de ori­gi­nal­de­tal­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.