4:a Stock­holm | Lil­je­holms­ka­jen/Sjö­vik­s­höj­den Sjö­viks­bac­ken 47

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

Väl­kom­men till den­na lju­sa och väl­pla­ne­ra­de 4:a som verk­li­gen är nå­got utö­ver det van­li­ga. Lä­gen­he­ten har bal­kong­er i två vä­der­streck och dess­utom finns en ge­men­sam tak­ter­rass med ut­sikt över Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.