2:a Stock­holm | Mid­som­mar­kran­sen Svan­damm­svä­gen 41, 2 tr

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort -

Myc­ket at­trak­tiv lä­ge i Mid­som­mar­kran­sen. Upp­lev den­na 2:a i ett gott skick och med en unik känsla och ka­rak­tär. Här­ligt ljusin­släpp samt bal­kong. När­het till re­stau­rang­er, af­fä­rer och kom­mu­ni­ka­tio­ner. Ett sten­kast från lä­gen­he­ten lig­ger här­li­ga Svan­damm­spar­ken. Sta­bil för­e­ning och hiss i hu­set.

Ut­gångs­pris 2 495 000 kr Av­gift 3 117:-/mån (in­kl vär­me, VA) Bo­a­rea 55,5 kvm Vån 2 av 4 (Hiss) Ener­gi­pre­stan­da 133 kWh/kvm år Vi­sas Sön 13/1 14.00-14.30 Tis 15/1 18.00-18.30 Mäk­la­re Christo­fer Svens­son 070-710 85 04

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.