FRÅGAN Kas­tar du ut ju­len med lätt­nad?

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hej -

Si­mon Eriks­son, 37, pro­duk­tions­le­da­re, Te­le­fon­plan: – Li­te lätt­nad kän­ner jag. Ju­len är my­sig men allt har sin tid och nu­bör­jar jag se fram emot vå­ren och lju­sa­re ti­der. Eve­li­na Car­born, 30, fo­to­graf, Hä­gerstenså­sen: – Det är rätt skönt. Jag har det in­te så pyn­tat så det blir ing­et stort jobb att stö­ka un­dan det. Jul­blom­mor­na tyc­ker jag är my­si­ga att ha kvar. Fred­rik Mell­gren, 38, job­bar med IT, Björk­ha­gen: – Allt hem­ma är re­dan bort­ploc­kat, men på job­bet kom­mer vi ha vår år­li­ga jul­grans­plund­ring där vi träf­fas med fa­mil­jer­na och dan­sar runt gra­nen. Det är kul! Björn Wahlund, 42, kock, Ham­mar­by­höj­den, med so­nen Han­se: – Jag fi­ra­de jul i Marra­kech så det blev in­te så myc­ket julpynt. Mitt julpynt be­står av en apel­sin med nej­li­kor i, så jag får väl ta bort den då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.