To­to IV – To­to

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Det ”slic­ka” soun­det på To­to IV – en bland­ning av AOR, pro­gres­siv rock, funk och soul – så­ga­des av tid­ning­en Rol­ling Sto­ne som sym­bo­len för själ­lös are­na­rock. Men ski­van sål­de fem mil­jo­ner ex­em­plar i USA och in­ne­höll sing­el­lis­tet­tan Afri­ca och list­två­an Ro­san­na. Afri­ca var en osan­no­lik hit­låt med sin okon­ven­tio­nel­la ryt­mis­ka struk­tur som bygg­des kring Jeff Por­ca­ros trum­komp och med sin kva­simys­tis­ka text av Da­vid Paich – ex­emp­li­fi­e­rad här med den be­röm­da ra­den: ” Ki­li­manja­ro ri­ses li­ke Olym­pus abo­ve the Se­reng­e­ti”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.