Ani­mals – Pink Floyd

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Ani­mals pe­kar bort från de vid­sträck­ta mu­si­ka­lis­ka land­ska­pen på The Dark Si­de Of The Moon och Wish You We­re He­re och åter­uppli­var istäl­let Ge­or­ge Or­wells Djur­far­men för en dys­ter be­trak­tel­se av mänsk­lig­he­ten. Ro­ger Wa­ters gif­ti­ga tex­ter skild­rar gi­rig­het i Dogs, själv­god­het i samt för­tryck (och upp­ror) i Sheep. Des­sa tre epis­ka spår av­run­das av den av­väp­nan­de, två­de­la­de akus­tis­ka kär­leks­sång­en Pigs On The Wing. Ski­vans mu­si­ka­lis­ka at­mo­sfär är karg och hot­full. Det är ing­et vac­kert al­bum, men det är in­te hel­ler me­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.